فروشگاه فیروزه در روزهایی از سال که مناسبت های ویژه هستند امکان ارسال کالا ندارد؛

 

۱۳ فروردین
۱۴ خرداد
۲۸ شهریور (تاسوعای حسینی)
۲۹ شهریور (عاشورای حسینی)
۸ آبان (اربعین حسینی)
۱۶ آبان (رحلت حضرت رسول اکرم)
۲۲ بهمن